გადმოწერეთ მასალების Online კატალოგი

ცოტა რამ კომპანიის შესახებ

შ.პ.ს. „გდმ-კომპანი“ (ს/კ 412715110) დაარსდა 03.02.2016 წელს ქალაქ ქუთაისში, რომელიც ახორციელებს ძირითადათ თურქეთის რესპუბლიკიდან სარწყავი სისტემების, წვეთოვანი მილებისა და მათი ფასონური ნაწილების, წყლის მილებისა და მათი როგორც ელფუზიური ასევე მექანიკური გადაბმის ფიტინგების, სარწყავი სისტემებისთვის განკუთვნილი ფილტრების იმპორტს და შესაბამისად როგორც საცალო ასევე საბითუმო რეალიზაციას.
კომპანიას გააჩნია საკუთარი სასაწყობე მეურნეოაბა, რომელიც განთავსებულია წყალტუბოს რაიონი სოფ. ქვიტირში (ქუთაისთან ახლოს). ორგანიზაციას მუდმივად აქვს დასაწყობებული საკმარისი რაოდენობის ზემოთაღნიშნული პროდუქციის ჩამონათვალი.
მიუხედავად იმასა, რომ კომპანია ახალი დაფუძნებულია, მოიპოვა ნდობა ფერმერებსა და გლეხებს შორის, ვინაიდან ჩვენი კომპანია გამოირჩევა პროდუქციის მაღალი ხარისხითა და სწრაფი მიტანის სერვისით.
კომპანიაში დასაქმებულია მაღალი კვალიფიკაციის მქონე როგორც ქართველი ასევე უცხოელი სპეციალისტები, რომლებიც გასცემენ კომპეტენტურ კოსნულტაციებს ფერმერებსა და გლეხებზე, შეუძლიათ დაუგეგმონ, შეუდგინონ პროექტი და შესაბამისად დაუმონტაჟონ კლიენტებს საირიგაციო და სარწყავი სისტემები.

ჩვენი პარტნიორები